Dấu vết ( như Vector Graphics )

Nó dấu vết hình ảnh ( hình ảnh vector ) là trình biên tập ảnh trực tuyến miễn phí có thể chỉnh sửa trong gió .

Liên kết tài trợ
Tải về và xử lý
định dạng: jpg     độ phân giải: x
như nhau  phù hợp
Hiện tại và gốc
Hiện tại và cuối hiện tại nguyên cuối cùng (,) (%,%)
Output

Copyright© Japan Photos Futta.NET.

Liên kết tài trợ
Chọn ảnh ?

Cấu hình và chuyển đổi ?
Tìm cấu hình chính
Số màu sắc
số tiền
%
dòng
dòng tiền
%
dòng Khối lượng
%
loại
dòng Despeckle
bề rộng
%
màu
nhấn mạnh
sự đi tuần
%
lựa chọn
loại
%
[ A / B / C ]
Blur của cạnh
px
[ A / C ] Hình
[ C ] nhận diện khuôn mặt
[A] Hướng dẫn sử dụng ? ON (bằng tay)  ON ( theo tỷ giá sau )
OFF   :
[A] hiện tại x   ( , )
Chỉnh sửa cơ bản
bình thường
%
Huế ( H )
Bão hòa ( S )
%
Độ sáng (V)
%
giá trị gamma
Ngược lại
%
Sharp ( + )
Blur ( - )
cân nhau
%
Cấu hình cơ bản
chiều rộng
px
định dạng
quay
cho In ?
chất lượng (JPG)
Số lượng màu sắc (GIF/PNG8)
EXIF Xóa ?
Liên kết đến trang này và trang chủ ?

tính năng (Dấu vết ( như Vector Graphics ))

Nó dấu vết hình ảnh ( hình ảnh vector ) là trình biên tập ảnh trực tuyến miễn phí có thể chỉnh sửa trong gió .

:No.54 - Dấu vết ( như Vector Graphics )

B1:minh họa - Gia công như một minh họa hình ảnh .

Chỉnh sửa ảnh online miễn phí | Photo-kako.com

Trang web này là một trình biên tập ảnh trực tuyến miễn phí.
Bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh của bạn và áp dụng hiệu ứng hình ảnh.
phần mềm chỉnh sửa ảnh này có một số ứng dụng xử lý hình ảnh kỹ thuật số độc đáo.
Đó là một trong những biên tập ảnh trực tuyến miễn phí phổ biến nhất tại Nhật Bản.
Bạn có thể sử dụng hình ảnh đầu ra cho bất cứ điều gì.

Liên kết tài trợ