بالا

برنامه را انتخاب کنید

نمونه ها

پایین

شما متخصص پیشرو هستید!

  • هیچ کس در مورد Photokako در کشور شما نمی داند.
  • بنابراین اگر Photokako را دوست دارید، بسیار خوشحال خواهیم شد که آن را به خانواده و دوستان خود معرفی کنید.
  • بسیار از شما متشکرم!!

یادداشت های اضافی

  • شما می توانید از Photokako در دستگاه های مختلف از جمله رایانه، تلفن های هوشمند و تبلت ها استفاده کنید.
  • ما تصاویر شما را به صورت خودکار در یک ساعت حذف می کنیم.
  • شعار فوتوکاکو عکس های خاطره انگیز را چند برابر کنید است.
  • وب سایت ما 100 میلیون بازدید از صفحه به دست آورد. از توجه شما بسیار سپاسگزارم.