Ndhuwur

Sunting

Pilih App

Sampel

Ngisor

Ngundhuh

Asli

Pungkasan

Acak

Sabanjure

Pilih Gambar kanggo Sunting

Sunting

Bukak Setelan 
Setelan Utama
Rate
%
Teks
posisi
Huruf
Warna, Ukuran pt
posisi Jembar % dhuwur %
映像のRasio aspek
画面のRasio aspek
Bukak Setelan dhasar
Konfigurasi dhasar
Gambar
Jembar
px
Format
rotasi