Góra

Edytuj

Wybierz aplikację

Wybierz aplikację

Dół

Zniekształć


Pobierz

Original

Last

Losowo

Next

Wybierz obraz

Edytuj

Otwórz Ustawienia 
Main Settings
Przesuń w tył
Metoda
Coord
Coord(Z lewej strony/Góra) ,    (0,0)
Coord(Prawa/Góra) ,    (640,0)
Coord(Prawa/Dół) ,    (640,480)
Coord(Z lewej strony/Dół) ,    (0,480)
Tło
Tło
Otwórz Ustawienia podstawowe
Basic Config
Obraz
Szerokość
px
Format
Rotation