สูงสุด

แก้ไข

เลือกแอพ

ตัวอย่าง

ล่าง

ดาวน์โหลด

ต้นฉบับ

ล่าสุด

สุ่ม

ถัดไป

เลือกรูปภาพที่จะแก้ไข

แก้ไข

เปิดการตั้งค่า 
การตั้งค่าหลัก
px
%
เปิดการตั้งค่าพื้นฐาน
การคัดเลือก
พิมพ์ รีเซ็ต
คู่มือ เลือก
ขนาด x   ( , )
ความทึบ
%
px
รูปร่าง
การตรวจจับใบหน้า
การกำหนดค่าพื้นฐาน
ภาพ
ความกว้าง
px
รูปแบบ
การหมุน