สูงสุด

แก้ไข

เลือกแอพ

เลือกแอพ

ล่าง

บิดเบือน


ดาวน์โหลด

ต้นฉบับ

ล่าสุด

สุ่ม

ถัดไป

เลือกรูปภาพ

แก้ไข

เปิดการตั้งค่า 
การตั้งค่าหลัก
ย้ายไปข้างหลัง
วิธี
ประสานงาน
ประสานงาน(ซ้าย/สูงสุด) ,    (0,0)
ประสานงาน(ถูกต้อง/สูงสุด) ,    (640,0)
ประสานงาน(ถูกต้อง/ล่าง) ,    (640,480)
ประสานงาน(ซ้าย/ล่าง) ,    (0,480)
พื้นหลัง
พื้นหลัง
เปิดการตั้งค่าพื้นฐาน
การกำหนดค่าพื้นฐาน
ภาพ
ความกว้าง
px
รูปแบบ
การหมุน