สูงสุด

แก้ไข

เลือกแอพ

เลือกแอพ

ล่าง

ภาพติดตา

เลือกรูปภาพ

แก้ไข

เปิดการตั้งค่า 
การตั้งค่าหลัก
สี
เปิดการตั้งค่าพื้นฐาน
การกำหนดค่าพื้นฐาน
ภาพ
ความกว้าง
px
รูปแบบ
การหมุน