สูงสุด

แก้ไข

เลือกแอพ

ตัวอย่าง

ล่าง

ดาวน์โหลด

ต้นฉบับ

ล่าสุด

สุ่ม

ถัดไป

เลือกรูปภาพที่จะแก้ไข

แก้ไข

เปิดการตั้งค่า 
การตั้งค่าหลัก
ธีม
px
px
อัตราส่วนภาพที่แตกต่างกัน
%
เปิดการตั้งค่าพื้นฐาน
การกำหนดค่าพื้นฐาน
ภาพ
รูปแบบ
การหมุน