Tự động khuôn mặt Mosaic

Trình biên tập ảnh trực tuyến miễn phí sẽ tự động chèn vào mặt của bức tranh hình ảnh .

Liên kết tài trợ
Tải về và xử lý
định dạng: jpg     độ phân giải: x     
như nhau  phù hợp
Hiện tại và gốc
Hiện tại và cuối hiện tại nguyên cuối cùng (,) (%,%)
Output
Liên kết tài trợ
Chọn ảnh ?

Cấu hình và chuyển đổi ?
Tìm cấu hình chính
chủ đề
Phương pháp phát hiện
Số lượng phát hiện Số lượng phát hiện
Hình
Blur
px
số tiền
%
[A/B]bề rộng
px
[C/D]gạch sọc
Chỉnh sửa cơ bản
bình thường
%
Huế ( H )
Bão hòa ( S )
%
Độ sáng (V)
%
giá trị gamma
Ngược lại
%
Sharp ( + )
Blur ( - )
cân nhau
%
Cấu hình cơ bản
chiều rộng
px
định dạng
quay
cho In ?
chất lượng (JPG)
Số lượng màu sắc (GIF/PNG8)
EXIF Xóa ?
Liên kết đến trang này và trang chủ ?

tính năng (Tự động khuôn mặt Mosaic)

Trình biên tập ảnh trực tuyến miễn phí sẽ tự động chèn vào mặt của bức tranh hình ảnh .

:No.60 - Tự động khuôn mặt Mosaic

A3:con người - Được đề nghị cho chân dung .

Chỉnh sửa ảnh online miễn phí | Photo-kako.com

Trang web này là một trình biên tập ảnh trực tuyến miễn phí.
Bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh của bạn và áp dụng hiệu ứng hình ảnh.
phần mềm chỉnh sửa ảnh này có một số ứng dụng xử lý hình ảnh kỹ thuật số độc đáo.
Đó là một trong những biên tập ảnh trực tuyến miễn phí phổ biến nhất tại Nhật Bản.
Bạn có thể sử dụng hình ảnh đầu ra cho bất cứ điều gì.

Liên kết tài trợ