Mở rộng chuyển đổi (BMP / JPG / GIF / PNG / TIF )

Trình biên tập ảnh trực tuyến miễn phí có thể chuyển đổi phần mở rộng của hình ảnh.

Liên kết tài trợ
Tải về và xử lý
định dạng: jpg     độ phân giải: x     
như nhau  phù hợp
Hiện tại và gốc
Hiện tại và cuối hiện tại nguyên cuối cùng (,) (%,%)
Output

Copyright© Japan Photos Futta.NET.

Liên kết tài trợ
Chọn ảnh ?

Cấu hình và chuyển đổi ?
Tìm cấu hình chính
định dạng
chất lượng (JPG)
Chỉnh sửa cơ bản
bình thường
%
Huế ( H )
Bão hòa ( S )
%
Độ sáng (V)
%
giá trị gamma
Ngược lại
%
Sharp ( + )
Blur ( - )
cân nhau
%
Liên kết đến trang này và trang chủ ?

tính năng (Mở rộng chuyển đổi (BMP / JPG / GIF / PNG / TIF ))

Trình biên tập ảnh trực tuyến miễn phí có thể chuyển đổi phần mở rộng của hình ảnh.

:No.7 - Mở rộng chuyển đổi (BMP / JPG / GIF / PNG / TIF )

D1:cơ bản - Có một chức năng chỉnh sửa cơ bản .

Chỉnh sửa ảnh online miễn phí | Photo-kako.com

Trang web này là một trình biên tập ảnh trực tuyến miễn phí.
Bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh của bạn và áp dụng hiệu ứng hình ảnh.
phần mềm chỉnh sửa ảnh này có một số ứng dụng xử lý hình ảnh kỹ thuật số độc đáo.
Đó là một trong những biên tập ảnh trực tuyến miễn phí phổ biến nhất tại Nhật Bản.
Bạn có thể sử dụng hình ảnh đầu ra cho bất cứ điều gì.

Liên kết tài trợ