tin nhắn

Hình ảnh này ( biểu ngữ ) là một trình biên tập ảnh trực tuyến miễn phí có thể được đưa vào nhân vật.

Liên kết tài trợ
Tải về và xử lý
định dạng: jpg     độ phân giải: x     
như nhau  phù hợp
Hiện tại và gốc
Hiện tại và cuối hiện tại nguyên cuối cùng (,) (%,%)
Output

Copyright© Japan Photos Futta.NET.

Liên kết tài trợ
Chọn ảnh ?

Cấu hình và chuyển đổi ?
Tìm cấu hình chính
số tiền
%
văn bản
Chức vụ W %   H %  
phông chữ
Font Sample
Màu sắc , kích cỡ
pt
Đậm , Edge , Shadow
px %
px %
không gian nhân vật dòng
Góc , Anti-aliasing
gạch sọc
%
Chỉnh sửa cơ bản
bình thường
%
Huế ( H )
Bão hòa ( S )
%
Độ sáng (V)
%
giá trị gamma
Ngược lại
%
Sharp ( + )
Blur ( - )
cân nhau
%
Cấu hình cơ bản
chiều rộng
px
định dạng
quay
cho In ?
chất lượng (JPG)
Số lượng màu sắc (GIF/PNG8)
EXIF Xóa ?
Liên kết đến trang này và trang chủ ?

tính năng (tin nhắn)

Hình ảnh này ( biểu ngữ ) là một trình biên tập ảnh trực tuyến miễn phí có thể được đưa vào nhân vật.

:No.15 - tin nhắn

D1:cơ bản - Có một chức năng chỉnh sửa cơ bản .

Chỉnh sửa ảnh online miễn phí | Photo-kako.com

Trang web này là một trình biên tập ảnh trực tuyến miễn phí.
Bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh của bạn và áp dụng hiệu ứng hình ảnh.
phần mềm chỉnh sửa ảnh này có một số ứng dụng xử lý hình ảnh kỹ thuật số độc đáo.
Đó là một trong những biên tập ảnh trực tuyến miễn phí phổ biến nhất tại Nhật Bản.
Bạn có thể sử dụng hình ảnh đầu ra cho bất cứ điều gì.

Liên kết tài trợ