ထိပ်တန်း

တည်းဖြတ်ပါ။

အက်ပ်ကို ရွေးပါ။

အက်ပ်ကို ရွေးပါ။

အောက်ခြေ

သီးနှံ

 
ရွေးချယ်ပါ။

မှန်စီရွှေချ

ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။

မူရင်း

နောက်ဆုံး

ကြုံသလို

နောက်တစ်ခု

Image ကိုရွေးချယ်ပါ။

တည်းဖြတ်ပါ။

Settings ကိုဖွင့်ပါ။ 
အခြေခံ ဆက်တင်များကို ဖွင့်ပါ။
ရွေးချယ်မှု
လူကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ပါ။
အရွယ်အစား x   ( , )
အခြေခံ Config
ပုံ
ပုံစံ
လည်ပတ်မှု