ထိပ်တန်း

တည်းဖြတ်ပါ။

အက်ပ်ကို ရွေးပါ။

အက်ပ်ကို ရွေးပါ။

အောက်ခြေ

စာပို့တံဆိပ်တုံး

Image ကိုရွေးချယ်ပါ။

တည်းဖြတ်ပါ။

Settings ကိုဖွင့်ပါ။ 
ပင်မဆက်တင်များ
အနားသတ်
စက္ကူ
%
px
ဆုံးဖြတ်ချက်
px
စာသား
ဖောင့်များ
အရောင်၊ အရွယ်အစား pt
ရာထူး အကျယ် % အရပ်အမြင့် %
အခြေခံ ဆက်တင်များကို ဖွင့်ပါ။
အခြေခံ Config
ပုံ
ပုံစံ
လည်ပတ်မှု