ထိပ်တန်း

တည်းဖြတ်ပါ။

အက်ပ်ကို ရွေးပါ။

အက်ပ်ကို ရွေးပါ။

အောက်ခြေ

ဓာတ်ပုံဘောင်

Image ကိုရွေးချယ်ပါ။

တည်းဖြတ်ပါ။

Settings ကိုဖွင့်ပါ။ 
ပင်မဆက်တင်များ
အနားသတ်
px
ရိုက်ပါ။
ဘောင်အမျိုးအစား
ဆုံးဖြတ်ချက်
px
စာသားထည့်ခြင်း။
စာသား
ဖောင့်များ
အရောင်၊ အရွယ်အစား pt
ရာထူး အကျယ် % အရပ်အမြင့် %
အရိပ်
%
Coord ( , )
px
ဘောင်
ဘောင်
px
နှုန်းထား ထိပ်တန်း % မှန်တယ်။ % အောက်ခြေ % ဝဲ %
လိုင်း
အတွင်းဘောင်
px
အပြင်ဘောင်
px
အခြေခံ ဆက်တင်များကို ဖွင့်ပါ။
အခြေခံ Config
ပုံ
ပုံစံ
လည်ပတ်မှု