สูงสุด

แก้ไข

เลือกแอพ

เลือกแอพ

ล่าง

หัวใจ


ดาวน์โหลด

ต้นฉบับ

ล่าสุด

สุ่ม

ถัดไป
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

เลือกรูปภาพ

แก้ไข

เปิดการตั้งค่า 
การตั้งค่าหลัก
รูป
มาร์จิ้น
สีภายใน
%
%
มาร์จิ้น
วิธีการมอบหมาย
[A] ด้านสั้น
px
[B] ซ้ายและขวา
px
[B] ข้างบนและข้างล่าง
px
เงา
%
ตำแหน่ง
ประสานงาน ( , )
px
เปิดการตั้งค่าพื้นฐาน
การคัดเลือก
พิมพ์ รีเซ็ต
คู่มือ เลือก
ขนาด x   ( , )
ความทึบ
%
px
รูปร่าง
การตรวจจับใบหน้า
การกำหนดค่าพื้นฐาน
ภาพ
ความกว้าง
px
รูปแบบ
การหมุน