สูงสุด

แก้ไข

เลือกแอพ

เลือกแอพ

ล่าง

สไตล์โพลารอยด์

 
ดาวน์โหลด

ต้นฉบับ

ล่าสุด

สุ่ม

ถัดไป

เลือกรูปภาพ

แก้ไข

เปิดการตั้งค่า 
การตั้งค่าหลัก
ข้อความ
การหมุน ฯลฯ
%
การเพิ่มข้อความ
รถยนต์
แบบอักษร
สี, ขนาด pt
ตำแหน่ง ความกว้าง % ส่วนสูง %
มาร์จิ้น
มาร์จิ้น
ขนาด
px
ความละเอียด การหมุน รูป
ปณิธาน
px
การหมุน, บุ๋ม
สไตล์โพลารอยด์
ความกว้าง ส่วนสูง สูงสุด ถูกต้อง ล่าง ซ้าย
%
พื้นผิว
สี
%
%
กระดาษ
สีกระดาษ
%
แบบกระดาษ

%
กรอบนอก
เงา
%
px
เปิดการตั้งค่าพื้นฐาน
การกำหนดค่าพื้นฐาน
ภาพ
รูปแบบ
การหมุน