สูงสุด

แก้ไข

เลือกแอพ

เลือกแอพ

ล่าง

โมเสก

 
เลือก

ครอบตัด

ดาวน์โหลด

ต้นฉบับ

ล่าสุด

สุ่ม

ถัดไป

เลือกรูปภาพ

แก้ไข

เปิดการตั้งค่า 
การตั้งค่าหลัก
ธีม
การประมวลผลอย่างต่อเนื่อง
%
[A]ความกว้าง
px
[B]เบลอ
px
[C]ทินท์
เปิดการตั้งค่าพื้นฐาน
การคัดเลือก
พิมพ์ รีเซ็ต
คู่มือ เลือก
ขนาด x   ( , )
ความทึบ
%
px
รูปร่าง
การตรวจจับใบหน้า
การกำหนดค่าพื้นฐาน
ภาพ
ความกว้าง
px
รูปแบบ
การหมุน